Opettajana ympäristökriisin keskellä -koulutukset

OPETTAJANA YMPÄRISTÖKRIISIN KESKELLÄ: TAIDE MUUTOSVOIMANA JA VOIMAVARANA

 

Hiphei opettaja ja kasvattaja! Tervetuloa ilmaiseen etäkoulutuspäivään tammi-helmikuussa 2022!
Pirkanmaalla: ti 25.1. ja ti 8.2.2022

Uudellamaalla: pe 21.1. ja to 20.1.2022
Kohderyhmä: yläkoulun ja lukion opettajat sekä muut nuorten tai aikuisten kanssa toimivat kasvattajat kaikkialta Suomesta.

 

Koulutuksessa tarjotaan työkaluja ilmastokysymysten käsittelemiseen taiteen keinoin monialaisesti yläkoulussa ja lukiossa. Koulutus sopii kaikkien aineiden opettajille. Aiheita käsitellään yhdessä kokeilemalla luovan kirjoittamisen, kuvataiteen, draaman ja tanssin kautta. Lisäksi kuullaan tutkijoiden ja taidekasvattajien alustuksia.

 

Taiteen menetelmät ovat ilmastonmuutoksen äärellä erityisen käyttökelpoisia, sillä ne antavat tilaa aiheen omakohtaiseen ja moniaistiseen käsittelyyn sekä ajatusten, kokemusten ja tuntemusten yhteiseen jakamiseen.

 

Kouluttajina ovat taiteilija-tutkija, luovan kirjoittamisen opettaja Henna Laininen, ilmastokasvatuksen tutkija, draamakasvattaja, opettaja Anna Lehtonen, taidekasvattaja, kuvataiteilija, luokanopettaja Maarit Myllynen, taidekasvattaja, kuvataiteilija, yhteisötaiteilija Heli Mäkinen, tanssi- ja teatteritaiteilija, pedagogi Nella Turkki, tutkija-taiteilija ja taidekasvattaja Henrika Ylirisku.

 

Koulutus on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutuksen tuottaa Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren sekä Villa Elfvikin luontotalon kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy luovan kirjoittamisen verkko-opetusmateriaali, joka on opettajien vapaasti hyödynnettävissä. Väitöstutkija Henna Laininen kirjoittaa opetusmateriaalin ja kehittää sitä koulutuspäivässä syntyvien ideoiden pohjalta yhteistyössä Sanataideyhdistys Yöstäjän ja työryhmän kanssa. Opetusmateriaalin valmistumista on tukenut Tiina ja Antti Herlinin säätiö.

 

Koulutus on yhden päivän mittainen, ja voit valita itsellesi sopivimman ajankohdan. Koulutusten ajankohdat, lisätietoa ja ilmoittautuminen:

 

Pirkanmaan koulutukset:

 ti 25.1.2022 9:30 - 15:30 https://osake.eeventti.fi/koulutukset/taidekaari-opettajana-ymparistokriisin-keskella-taide-muutosvoimana-ja-voimavarana-1338

ti 8.2.2022 9:30 - 15:30 https://osake.eeventti.fi/koulutukset/taidekaari-opettajana-ymparistokriisin-keskella-taide-muutosvoimana-ja-voimavarana-1339

Uudenmaan koulutukset:

pe 21.1. klo 9.30-15.30 ja to 20.1. klo 14-18 https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/retkelle-luontoon/villa-elfvikin-luontotalo/ymparistokasvatuksen-taydennyskoulutuskurssit#section-28055
Koulutuspäivät toteutetaan vallitsevien koronasuositusten johdosta etäkoulutuksena. Lisätietoa etäkoulutuksen käytännöistä lähetetään osallistujille viikkoa ennen koulutuspäivää. Huom! Villa Elfvikin ensimmäinen koulutuspäivä pe 14.1. on siirretty perjantaille 21.1. etäkoulutukseen siirtymisen johdosta. Mikäli ehdit jo ilmoittautua ja uusi ajankohta ei sovi sinulle, voit perua ilmoittautumisesi ja valita itsellesi paremmin sopivan ajankohdan.