Elokuun henkilö Anna Elina Isoaro

Elokuun henkilönä esittelemme Anna Elina Isoaron, joka on yksi Yöstäjän pitkäaikaisimmista jäsenistä. Anna liittyi Yöstäjään jo yhdistyksen perustamisvuonna 2003 esiintyvän runoryhmä Ihoteollisuuden aktiivina. Seuraavana vuonna hän aloitti myös sanataiteen opetustyöt kirjallisuuden opintojensa ohessa.

Yöstäjässä Anna on tehnyt sanataideopetustöitä viikoittaisissa lasten ja nuorten harrastusryhmissä, koulutyöpajoissa, kulttuuritapahtumissa sekä kasvatus- ja kirjastoalan ammattilaisille järjestetyissä koulutuksissa. Hän on ohjannut vauvojen lorupiirejä ja aikuisten luovan kirjoittamisen kursseja ja ollut mukana ideoimassa ja toteuttamassa yhdistyksen hankkeita.

Anna oli mukana Yöstäjän hallituksessa vuosina 2006-2017 ja ehti hallitustyössä kartuttaa kokemusta niin tuottajan, tiedottajan, sihteerin, taloudenhoitajan kuin puheenjohtajankin vastuualueista. Uuttera puurtaminen yhdistyksessä onkin antanut Annalle paljon sellaista hallinnollista osaamista, josta on ollut hyötyä myös muualla, esimerkiksi Työväenkirjallisuuden päivän koordinaattorin tehtävässä, jossa Anna toimi viiden vuoden ajan.

Viime vuosina Anna on ollut aktiivisemmasta yhdistystyöstä taustalla. Vuosina 2018-2022 hän toimi Pirkanmaan alueen kirjallisuuden läänintaiteilijana. Läänintaiteilijatyössään Anna käynnisti Tampereen Tarinatalo -hankkeen, jossa myös Yöstäjä on keskeisenä toimijana mukana. Pitkän linjan tavoitteena Tarinatalo-hankkeessa on saada Tampereen kirjallisuustoimijoille oma toimitila.

Anna kokee, että alan rakenteiden ja työskentelyedellytysten kehittäminen on tärkeää, jotta sanataiteen potentiaali pääsee täyteen kukoistukseensa. Taiteen perusopetuksen lajeista sanataideopetus jää usein hieman katveeseen, mutta osana isompaa kokonaisuutta se voi saada enemmän näkyvyyttä, jolloin useammat lapset ja nuoret löytävät harrastuksen pariin. Anna uskoo, että Tampereen Tarinatalo mahdollistaa myös entistä tiiviimmän yhteistyön alalla toimivien ammattilaisten, kuten kirjailijoiden, sarjakuvataiteilijoiden, sanataideopettajien ja tutkijoiden välillä.

Tällä hetkellä Anna työskentelee valtion taiteilija-apurahalla päätoimisena kirjailijana. Hänen julkaistuun tuotantoonsa kuuluu tähän mennessä kolme runokokoelmaa ja kaksi lastenkirjaa.

Monessa eri roolissa kirjallisuusalalla toiminut Anna kokee, että sanataidekasvatus on erityisen merkityksellinen osa kirjallisuuden kenttää. ”Kirjallisuus tarvitsee lukijoita, ja sanataidekasvatus on paitsi kirjoittajaksi myös lukijaksi kasvattamista. Syvempi kiinnostus kirjallisuutta kohtaan herää usein oman tekemisen kautta”, hän pohtii.