Maaliskuun teemana sanataide kouluissa

Yöstäjän maaliskuun teema on sanataide kouluissa ja erityisesti kulttuurikasvatusohjelmissa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan tai alueen suunnitelma siitä, miten kulttuuri- ja taidekasvatusta toteutetaan osana perusopetusta. Sisältöihin kuuluu tyypillisesti vierailuja paikallisissa kulttuurilaitoksissa sekä eri taiteenalojen taiteilijoiden työpajoja. Suunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma on noin kolmasosassa Suomen kunnissa.

Yöstäjän ohjaajat vierailevat vuosittain n. 200 luokassa vetämässä sanataidepajan. Esimerkiksi Tampereella toteutamme paikallisen kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren sanataidepajat, joihin osallistuvat keväisin lähes kaikki Tampereen kolmosluokat. Sanan siivellä -kokonaisuuden pajat alkavatkin jo ensi viikolla erityisopetuksen sanataidepajoilla.

Koulupajojen tavoitteena on tutustuttaa oppilaita kirjallisuuden taiteenalaan, sen keskeisiin käsitteisiin ja sanataiteen menetelmiin, tukea lasten tekijyyttä, tarjota onnistumisen kokemuksia ja innostaa oppilaita tarinoiden pariin. Opetus tukee erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöjä.

Lisää tunnelmia työpajoista luvassa kevään mittaan!