Maksuton sanataidekoulutus opettajille keväällä 2023

Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen perusteet -koulutus perehdyttää kasvatusalan ammattilaisia sanataiteen sisältöihin ja menetelmiin. Koulutuksen tuloksena osallistujilla on paremmat valmiudet toteuttaa sanataidesisältöjä omassa opetusryhmässään niin omina sanataidekokonaisuuksinaan kuin muihin oppiaineisiin integroituna.

Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että verkkoluentoina. Lähijaksoilla syvennetään luentojen aiheita ja tehdään toiminnallisia harjoituksia. Koulutukseen kuuluu lisäksi etätehtäviä ja opetuskokeilu.

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen. Koulutuksen järjestävät yhdessä Tampereen kesäyliopisto ja Sanataideyhdistys Yöstäjä ry.

Voit ilmoittautua koulutukseen täällä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen luokanopettajille, ja sopii myös esimerkiksi varhaiskasvattajille sekä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:n sanataidekasvattajat FM Päivi Haanpää, FM Pia Krutsin ja FM Minttu Tervaharju, joilla on pitkä kokemus erityisesti lasten ja nuorten sanataidepedagogiikasta, koulujen kulttuurikasvatussisällöistä sekä taiteen perusopetuksesta.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen otetaan 20 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tässä ilmoittaudut kokonaisuuteen, joka koostuu 3 verkkoluennosta, 5 lähipäivästä sekä opetuskokeilusta. Voit osallistua myös pelkkiin verkkoluentoihin. Silloin sinun tulee ilmoittautua jokaiselle verkkoluennolle erikseen.

Sisältö

Koulutukseen kuuluu kolme verkkoluentoa, viisi lähiopetuskertaa ja itsenäisesti suoritettava opetuskokeilu. Lisäksi jokaiseen jaksoon kuuluu etätehtäviä.

Johdatus sanataidekasvatukseen -verkkoluennot

Koulutukseen sisältyy kolme 90-minuuttista etäluentoa, joissa käsitellään sanataidetta ja taidekasvatusta eri näkökulmista. 

1. verkkoluento, ke 18.1.2023 klo 14.00–15.30 

Mitä sanataide ja kirjallisuusalan taidekasvatus on? Kouluttajana Minttu Tervaharju.

2. verkkoluento ke 25.1.2023 klo 14.00–15.30

Katse valmiiseen vai vaiheisiin? Luova prosessi, itseilmaisu, palautteenanto ja arviointi taiteellisessa työskentelyssä. Kouluttajana Päivi Haanpää.

3. verkkoluento ke 1.2.2023 klo 14.00–15.30 

Lukemisen kulttuurin murros: sanataidekasvatus lukutaitotyönä ja monilukutaidon perustana. Kouluttajana Pia Krutsin.

Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen perusteet -lähiopetuspäivät

Koulutukseen kuuluu viisi lähiopetuspäivää. 

Lähiopetuspäivien teemat ja aikataulu:

1. ke 22.2.2023 klo 9.00–15.00 

Sanataideoppaat ja erilaiset harjoitustyypit. Kouluttajana Päivi Haanpää.

2. ke 15.3.2023 klo 9.00–15.00

Monitaiteiset menetelmät ja erilaiset kohderyhmät. Kouluttajana Minttu Tervaharju ja Pia Krutsin.

3. ke 29.3.2023 klo 9.00–15.00

Sanataide kasvattajan pedagogisena työkaluna. Kouluttajana Minttu Tervaharju.

4. ke 19.4.2023 klo 9.00–15.00 

Kirjallisuuslähtöinen sanataide. Kouluttajana Pia Krutsin.

5. Ke 10.5.2022 klo 9.00–15.00

Opetuskokeilun purku ja hyvien käytänteiden jakaminen. Kouluttajina Päivi Haanpää, Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Tampereella. Koulutuspaikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.

Jokaiseen koulutuspäivään sisältyy etätehtäviä, jotka sekä orientoivat päivän aiheeseen että syventävät siinä käsiteltyjä aiheita. Etätehtäviin kuuluu sekä kirjallisuuden lukemista että kirjallisia tehtäviä.

Opetuskokeilu

Osallistujat suorittavat omissa koululuokissaan kuuden oppitunnin mittaisen opetuskokeilun, josta he tekevät etukäteen suunnitelman ja jälkikäteen raportin. Opetuskokeilussa käytetään koulutuksessa saatuja tietoja ja taitoja, ja sovelletaan sanataiteen menetelmiä oman opetusryhmän tarpeisiin sopiviksi. Kokemusten purkuun on varattu toukokuussa yksi lähiopetuspäivä, jolloin päästään myös jakamaan hyväksi koettuja käytänteitä. Samalla perehdytään sanataiteen kenttään: mistä tukea jatkossa, millaisia mahdollisuuksia sanataiteen käyttämiseen voisi olla.

Opetuskokeilu toteutetaan aikavälillä helmi-huhtikuu 2023. 

Lisätiedot

Projektipäällikkö Mikko Mattila
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi
0504433878