Mielikutituspakka on julkaistu!

 

SANATAITEEN TEHTÄVÄKORTIT KASVATTAVAT KOULULAISTEN KIRJOITUSINTOA

Mielikutituspakka-tehtäväkortit on uudenlainen, alakoululaisille suunnattu luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuskasvatuksen tehtävämateriaali. Sanataideyhdistys Yöstäjän julkaisema, 48 korttia sisältävä kokonaisuus johdattaa sanataiteellisen ilmaisun kiehtovaan maailmaan.

Mielikutituspakka on kehitetty erityisesti koulukäyttöön. Korttien innostamana voi kirjoittaa omia luovia tekstejä, tutustua kirjallisuudenlajeihin ja löytää kiinnostavia kirjavinkkejä lukuhetkiin. Tehtävien suunnittelussa on huomioitu 3.–6. luokkien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia oppiainekohtaisia sisältöjä ja tavoitteita. Tehtävien avulla syvennetään tekstilajitaitojen oppimista sanataidepedagogisin keinoin yli oppiainerajojen.

Korttien aihealueet pohjautuvat kaunokirjallisuuden genreihin, ja kortit sopivatkin erinomaisesti myös kirjallisuuskasvatukseen. Mukana ovat myytit, scifi, fantasia, sadut, seikkailutarinat, matkakertomukset, kauhu, jännitys sekä salapoliisitarinat.

Mielikutituspakan tärkeänä tavoitteena on nostaa esiin lasten oma kirjoittajaääni ja tekijyys. Tämä toteutuu korttipakan tueksi rakennetulla verkkosivustolla (peda.net/yostaja), jolta löytyy malliksi ja inspiraatioksi lasten tekemiä esimerkkitekstejä ja -toteutuksia korttien tehtävistä. Sivusto täydentyy vähitellen ja toimii jatkossa valtakunnallisena julkaisualustana lasten teksteille.

Kiinnostavat sanataidesisällöt ovat täsmälääke luku- ja kirjoitusmotivaation haasteisiin. Mielikutituspakka on helppokäyttöinen ja alakoululaisia innostava materiaali, joka tuo luovan kirjoittamisen ammattilaisten menetelmät koulun arkeen. Tehtäviä ovat testanneet yhteensä 21 alakoululuokan oppilaat eri puolella Suomea. Palautekyselyyn vastanneista oppilaista 83 % halusi käyttää tehtäväkortteja jatkossakin. Keskimääräinen kouluarvosana tehtäville oli 8,7. Palautekyselyyn vastanneista opettajista 100 % suosittelisi kortteja kollegalle.

Tehtävämateriaalin on laatinut Sanataideyhdistys Yöstäjän työryhmä, johon kuuluvat sanataidekasvattajat Pia Krutsin, Päivi Haanpää, Minttu Tervaharju ja Mia Lempinen sekä kuvittaja Jani Ikonen. Mielikutituspakan tekemistä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Otavan kirjasäätiö sekä WSOY:n kirjallisuussäätiö.

Mielikutituspakka on saatavilla Yöstäjän verkkokaupasta kauppa.yostaja.fi.