Tammikuun teemana koulutus

17.1.2023

Tammikuussa käynnistyy kauan odotettu aluevaltauksemme, Tampereen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen perusteet -koulutus.

Sen kunniaksi tämän kuun teema onkin yleisemmin koulutus. Haluamme tuoda esiin sitä, miten tärkeää opettajien ja varhaiskasvattajien koulutus on lasten ja nuorten lukutaitotyössä. Yöstäjän työpajat ja koulutukset tavoittavat vuosittain useita satoja kasvatusalan ammattilaisia.

Täydennyskoulutus on tärkeää, sillä opettajien koulutukseen ei kuulu erityisen paljon perehdytystä sanataidepedagogiikkaan tai lastenkirjallisuuteen, vaikka sanataide on kirjattu esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Näin ollen sanataiteen tekemisen tapa luokassa riippuu pitkälti opettajan omasta harrastuneisuudesta ja kiinnostuksesta. On kuitenkin muistettava, että jokainen luokanopettaja on oman luokkansa tärkein lukuinnostaja, ja opettajille on tarjottava tietoa ja tukea sanataiteen opettamiseen innostavalla tavalla.

Asiantunteva sanataidekasvatus on tärkeä työkalu lukuinnon herättämisessä, sillä oma taiteellinen tekeminen ja lukijuus kulkevat saumattomasti käsi kädessä. Lukuinto- ja lukutaitokeskustelussa lapset nähdään tyypillisesti passiivisina vastaanottajina. Lapsia halutaan innostaa lukemaan enemmän, ja pohditaan, millaisilla toimilla tämä onnistuisi. Mitä jos musiikkia opetettaisiin ensisijaisesti vain kuuntelemalla, eikä itse soittamalla, ja pohdittaisiin, miten lapsia saataisiin kuuntelemaan lisää musiikkia? Oma luovuus on keskeinen ja erottamaton osa taiteesta nauttimista ja taiteelliseen kulttuuriin kasvamista. Kieltä ja kirjallisuutta tulee koulussa lähestyä myös taiteina, taiteen keinoin. Luovaa tekstin rakentamisen taitoa tarvitaan useissa oppiaineissa.

Lukuinnon herättäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja konkreettisia tekoja lasten ja nuorten parissa. Parhaassa tapauksessa sanataide ja kirjallisuus ovat läsnä koulun päivittäisessä arjessa. Opettajilla on suuri tarve auttaa oppilaita kirjoitusmotivaation löytämisessä, ja sanataiteessa on siihen luontevasti keinot.