Mielikutituspakka

Mielikutituspakka johdattaa sanataiteellisen ilmaisun kiehtovaan maailmaan. Se sisältää 48 sanataiteen tehtäväkorttia. Kirjoita, kerro, kuvittele, kuvita, tarinoi, runoile, esitä ja pohdi – eli tule mukaan käyttämään kieltä ja mielikuvitusta!

 

MIELIKUTITUSPAKKA: SANATAIDETEHTÄVIÄ KOULULAISILLE

Mielikutituspakka on saatavilla Yöstäjän verkkokaupasta kauppa.yostaja.fi.

 

Mielikutituspakan kortit sisältävät tehtäviä erilaisten tekstien ideointiin ja tekemiseen sekä yksin että ryhmässä. Korttien avulla voi tutustua tekstin ja kirjallisuuden lajeihin ja löytää kiinnostavia kirjavinkkejä lukuhetkiin. Tehtäviä on monenlaisille tekijöille: nopeille ja syventyville, aloitteleville ja harrastuneille.

Mielikutituspakka on suunniteltu erityisesti koulukäyttöön, tukemaan kielitietoista opetusta ja kirjoitustaidon kehittymistä yli oppiainerajojen. Tehtävien tavoitteena on syventää tekstilajitaitojen oppimista sanataidepedagogisin keinoin.

Tehtävien suunnittelussa on huomioitu erityisesti 3.-6. luokkien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia oppiainekohtaisia sisältöjä ja tavoitteita. Jokaiseen korttiin on merkitty oppiaine, jonka opetuksessa kortin sisältöä voi hyödyntää. Kaikki tehtävät soveltuvat toki erityisen hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneille.

Mielikutituspakan nettisivuilta peda.net/yostaja/mielikutituspakka löytyy lisätietoja tehtäväsisältöjen vastaavuuksista opetussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden kanssa.

Suosittelemme tehtäviä sanataiteen ja muiden taiteiden harrastusryhmien käyttöön. Kotikäytössä myös omatoiminen kirjoittaja löytää pakan avulla varmasti uusia, hauskoja ideoita sanataiteen tekemiseen!

 

Lataa julkaisu tästä