Ohjaajat

Yöstäjän ohjaajat ovat korkeakoulutettuja ja kokeneita alansa ammattilaisia: mm. kirjallisuustieteestä tai kasvatustieteestä valmistuneita maistereita, opettajia ja kulttuurituottajia. Kehitämme ammattitaitoamme ideoimalla opetuksen sisältöjä yhdessä ja antamalla toisillemme vertaispalautetta. Ohjaajajoukkomme yhteinen osaaminen ja asiantuntijuus ulottuu laaja-alaisesti kaikenikäisten opetuksesta tapahtumatuottamiseen, erilaisten tekstisisältöjen kirjoittamiseen ja kuvittamiseen.

 

Pia Krutsin

Olin mukana perustamassa Sanataideyhdistys Yöstäjää vuonna 2003. Yöstäjän riveissä olen hoitanut puheenjohtajuutta ja taloushallintoa, toiminut tuottajana, kehittänyt opetussuunnitelmaa, ja ennen kaikkea opettanut: harrastusryhmiä, koulutyöpajoja, vauvoja, vanhempia, erityisoppilaita ja opettajia. Koulutukseltani olen filosofian maisteri yleisestä kirjallisuustieteestä. Toimin myös kirjallisuusalan freelancerinä: opetan kirjoittamista, koulutan kaunokirjallisuuden käyttöön ja työskentelen kirjallisuusjärjestöissä. Minulle tärkeintä sanataiteessa on lapsen ja kielen kohtaaminen, joka yllättää aina.

Minttu Tervaharju

Olen yleisestä kirjallisuustieteestä valmistunut filosofian maisteri, sanataideopettaja, tuottaja ja kulttuurialan freelancer. Erikoistumisalueeni ja suosikkiaiheeni kirjallisuuden saralla on kapinallinen, paheksuttu lastenkirjallisuus ja lastenkirjasensuuri.  Liityin Yöstäjään vuonna 2011, mistä lähtien olen opettanut sanataidetta työpajoissa, lyhytkursseilla sekä viikoittain kokoontuvissa sanataideryhmissä ja lorupiireissä. Olen lisäksi tuottanut lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalittaa kolmena viime vuotena. Nautin eniten sanataiteen tekemisestä lasten kanssa, lasten mielikuvituksen rajattomuudesta ja rohkeudesta heittäytyä kielen vietäväksi. Opetustyöni suurin ilo on todistaa kirjoittamisen riemua ja sen voimauttavaa vaikutusta. Vuoden 2015 alusta olen toiminut Yöstäjä ry:n hallituksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana.

Anna Elina Isoaro

Olen ohjannut Yöstäjässä muun muassa eri ikäisten viikottaisia ryhmiä, koulutyöpajoja, aikuiskoulutuksia ja Taidekaari-projektin pajoja vuodesta 2004 alkaen. Koulutukseltani olen Suomen kirjallisuudesta valmistunut filosofian maisteri. Minulla on myös paljon kokemusta tapahtumatuottamisesta niin Yöstäjässä kuin muualla; tällä hetkellä toimin kolmatta vuotta Työväenkirjallisuuden päivän koordinaattorina.  Minulle sanataideopettajan työ on luovuudesta nauttimista. Harjoituksia keksiessäni saan toteuttaa omaa mielikuvitustani ja oppilaiden tekstejä lukiessani ihastella, miten värikkäisiin maailmoihin harjoitukseni on kirjoittajat johdattanut. Olen itse myös runoilija: esikoisteokseni Puolen mantereen kerhossa ilmestyi syksyllä 2011 ja toinen kokoelmani Rakkautta ja vasta-aineita ilmestyi keväällä 2016. 

Päivi Haanpää

Olen sanataiteen sekatyöläinen: FM (pääaineena Suomen kirjallisuus, sivuaineena mm. kasvatustiede), sanataideohjaaja, kirjallisuuskriitikko, kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjoittaja ja kulttuuritoimija. Olen ohjannut eri-ikäisten kirjoittajaryhmiä vuodesta 2001, ja haltioidun edelleen sanataiteen voimasta ja kirjoittajien teksteistä. Sanataide on taitoa, taidetta ja selviytymiskeino.Vuosina 2010-2013 työskentelin kirjallisuuden läänintaiteilijana Hämeessä, ja silloin myös kirjallisuustapahtumien järjestäminen tuli tutuksi. Tietokirjani Sanataideohjaajan opas (Avain) julkaistiin vuonna 2015 ja Tullaan tutuiksi (Avain) 2016. Lisäksi olen kirjoittanut näytelmiä, kolumneja, kritiikkejä ja novelleja sekä toimittanut antologioita.

Jani Ikonen

Olen toiminut Sanataideyhdistys Yöstäjän kuvittajana ja graafisena suunnittelijana yhdistyksen perustamisesta lähtien. Lisäksi ohjaan Yöstäjän sanataidetyöpajoja sekä kuvataidetyöpajoja ja -kursseja Tampereen kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaressa ja kansalaisopistoissa. Yöstäjän hallituksessa olen ollut mukana vuodesta 2014 lähtien.

Henna Laininen

Olen kuvataiteilija, sanataideopettaja ja kirjoittaja. Yöstäjässä olen ohjannut viikoittaisia sanataideryhmiä, koulutyöpajoja ja koulutuksia vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi olen ohjannut museokierroksia ja työpajoja Tampereen kaupungin Taidekaari –kulttuurikasvatusohjelmassa, Tampereen taidemuseossa ja Mediamuseo Rupriikissa. Tällä hetkellä opetan luovaa kirjoittamista Espoon ja Helsingin Työväenopistoissa, erityisalueina ekoscifi ja fantasiakirjoittaminen. Lisäksi teen taiteellisen tutkimuksen tohtorintyötä Kokeellisen elämän käsikirja – Luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Tutkin, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin nykytaiteen kontekstissa. Kirjoitan kasvien, ihmisten ja ilmaston kanssa. Sanataide on muutosvoima: pienet ja isot ihmiset saattavat kirjoittamalla selvitä suurienkin myllerrysten läpi. Koulutukseltani olen kuvataiteen maisteri ja filosofian maisteri, pääaineena yleinen kirjallisuustiede, sivuaineina taidekasvatus ja opettajan pedagogiset opinnot. Taustaa taiteellisesta työskentelystäni: www.hennalaininen.net.

Mia Lempinen

Toimin Tampereella sanataideohjaajana, satujen lukijana ja loruttelijana. Ohjaan sekä aikuisia että lapsia. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja olen työskennellyt myös kirjastossa. Tykkään myös vinkata kirjoja, luen paljon ja järkkään joitakin kulttuuritapahtumia. Kirjat ovat ilo, luovuus ja sanoissa on kaikki mahdollista. Sanataideohjaajana pääsee kohtaamaan ihmisiä taiteen äärellä. Tämä tuntuu yhdeltä elämän tärkeimmältä asialta.

Janette Hannukainen

Olen ohjannut sanataidetta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 2005. Vuosien varrella olen vetänyt myös lukuisia sanataiteellisia projekteja, esimerkiksi nuorten Savu-projektia Yöstäjässä 2009–2011. Tällä hetkellä opetan luovaa kirjoittamista Helsingin Evankelisessa Opistossa. Olen koulutukseltani filosofian maisteri, pääaineenani yleinen kirjallisuustiede. Rakastan sanataideopetusta siksi, että siinä saan olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja opin koko ajan myös itse valtavasti. Usein yllätyn, ilahdun, liikutun tai hämmennyn oppilaiden tekstien äärellä. Olen toiselta ammatiltani runoilija. Esikoiskokoelmani Lennä vahingossa ilmestyi 2014 ja toinen kirja Onni, lykittävää mallia 2017. Minua kiinnostavatkin nimenomaan runous ja taiteidenvälisyys. Kirjoittaminen merkitsee minulle ennen kaikkea vapautta.