Ohjaajat

Yöstäjän ohjaajat ovat korkeakoulutettuja ja kokeneita alansa ammattilaisia: mm. kirjallisuustieteestä tai kasvatustieteestä valmistuneita maistereita, opettajia ja kulttuurituottajia. Kehitämme ammattitaitoamme ideoimalla opetuksen sisältöjä yhdessä ja antamalla toisillemme vertaispalautetta. Ohjaajajoukkomme yhteinen osaaminen ja asiantuntijuus ulottuu laaja-alaisesti kaikenikäisten opetuksesta tapahtumatuottamiseen, erilaisten tekstisisältöjen kirjoittamiseen ja kuvittamiseen.

 

Pia Krutsin

Pia Krutsin oli perustamassa Sanataideyhdistys Yöstäjää vuonna 2003. Yöstäjän riveissä hän on hoitanut puheenjohtajuutta ja taloushallintoa, toiminut tuottajana, kehittänyt opetussuunnitelmaa, ja  opettanut harrastusryhmiä, koulutyöpajoja, vauvoja, vanhempia, erityisoppilaita ja opettajia. Koulutukseltaan Pia on filosofian maisteri yleisestä kirjallisuustieteestä. Hän toimii myös kirjallisuusalan freelancerinä: opettaa kirjoittamista, kouluttaa kaunokirjallisuuden käyttöön ja työskentelee kirjallisuusjärjestöissä. Pia on Yöstäjä ry:n toiminnanjohtaja.

Minttu Tervaharju

Minttu Tervaharju on yleisestä kirjallisuustieteestä valmistunut filosofian maisteri, sanataideopettaja, tuottaja ja kulttuurialan freelancer. Minttu on opettanut sanataidetta eri ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille työpajoissa, koulutuksissa, lyhytkursseilla sekä viikoittain kokoontuvissa sanataideryhmissä ja lorupiireissä. Hän on myös tuottanut lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalittaa vuodesta 2015 lähtien. Minttu on Yöstäjä ry:n hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja.

Anna Elina Isoaro

Anna Elina Isoaro on ohjannut Yöstäjässä muun muassa eri ikäisten viikottaisia ryhmiä, koulutyöpajoja, aikuiskoulutuksia ja kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren pajoja. Koulutukseltaan hän on Suomen kirjallisuudesta valmistunut filosofian maisteri. Annalla on paljon kokemusta tapahtumatuottamisesta niin Yöstäjässä kuin muualla, mm.Työväenkirjallisuuden päivän koordinaattorina. Anna on myös runoilija: hänen esikoiskokoelmansa Puolen mantereen kerhossa ilmestyi syksyllä 2011 ja toinen kokoelma Rakkautta ja vasta-aineita keväällä 2016. Tällä hetkellä Anna työskentelee kirjallisuuden läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa.

Päivi Haanpää

Päivi Haanpää on sanataiteen sekatyöläinen: FM (pääaineena Suomen kirjallisuus), sanataideohjaaja, kirjallisuuskriitikko, kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjoittaja ja kulttuuritoimija. Vuosina 2010-2013 hän työskenteli kirjallisuuden läänintaiteilijana Hämeessä, ja silloin myös kirjallisuustapahtumien järjestäminen tuli tutuksi. Hänen tietokirjansa Sanataideohjaajan opas (Avain) julkaistiin vuonna 2015 ja Tullaan tutuiksi (Avain) 2016. Lisäksi Päivi on kirjoittanut näytelmiä, kolumneja, kritiikkejä ja novelleja sekä toimittanut antologioita.

Jani Ikonen

Jani Ikonen on toiminut Sanataideyhdistys Yöstäjän kuvittajana ja graafisena suunnittelijana yhdistyksen perustamisesta lähtien. Lisäksi hän ohjaa Yöstäjän sanataidetyöpajoja sekä kuvataidetyöpajoja ja -kursseja Tampereen kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaressa ja kansalaisopistoissa.

Henna Laininen

Henna Laininen on kuvataiteilija, sanataideopettaja, kirjoittaja ja yksi Yöstäjän perustajajäsenistä. Yöstäjässä hän on ohjannut viikoittaisia sanataideryhmiä, koulutyöpajoja ja koulutuksia. Hennan erityisalueita ovat mm. ekoscifi ja fantasiakirjoittaminen. Lisäksi hän tekee taiteellisen tutkimuksen tohtorintyötä Kokeellisen elämän käsikirja – Luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Koulutukseltaan Henna on kuvataiteen maisteri ja filosofian maisteri pääaineena yleinen kirjallisuustiede.

Mia Lempinen

Mia Lempinen toimii Tampereella sanataideohjaajana, satujen lukijana ja loruttelijana. Hän ohjaa sekä aikuisia että lapsia. Koulutukseltaan Mia on filosofian maisteri, ja hän on työskennellyt myös kirjastossa. Hän vinkkaa mielellään kirjoja, lukee paljon ja järjestää kulttuuritapahtumia.

Janette Hannukainen

Janette Hannukainen on ohjannut sanataidetta lapsille, nuorille ja aikuisille. Vuosien varrella hän on vetänyt lukuisia sanataiteellisia projekteja, esimerkiksi nuorten Savu-projektia Yöstäjässä 2009–2011. Janette on myös runoyhdistys Nihil interit ry:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan yleinen kirjallisuustiede. Janette on toiselta ammatiltaan runoilija. Hänen esikoiskokoelmansa Lennä vahingossa ilmestyi 2014 ja toinen kirja Onni, lykittävää mallia vuonna 2017.