Syyssähikäinen-lehti

Syyssähikäinen on lasten oma sanataidelehti, joka sisältää tamperelaisten kolmasluokkalaisten kirjoittamia tekstejä. Syyssähikäisen tekstit on kirjoitettu syksyllä 2017 pidetyissä sanataidepajoissa.

Kun sanataide saapuu kouluun, koulu muuttuu mielikuvituskouluksi. Syyssähikäinen-hankkeen tarkoitus olikin juuri tämä: kokeilla kehittämäämme sanataiteen opetusmenetelmää, jota kutsumme Mielikuvituskoulu-menetelmäksi. Menetelmän tarkoituksena on innostaa kirjoittamisen ja tekstien pariin oppilaiden omien ideoiden pohjalta toiminnallisin keinoin. Tarkoituksena on osoittaa, että me aikuiset haluamme kuulla, mitä lapsilla on sanottavaa. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi Syyssähikäinen-sanataidelehti.

 

Lehden ovat toimittaneet sanataideopettajat Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju. Graafinen suunnittelu on Jani Ikosen, ja kuvituksesta vastaavat oppilaat sekä Jani Ikonen.